ลบ แก้ไข

จัดระบบแรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


จัดระบบแรงงานต่างด้าว เพ
 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการก่อสร้าง การเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เป็นต้น ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั่วไปเป็นจำนวนมากถึงสองล้านกว่าคน รัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานได้ในตำแหน่งกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,152 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean