ลบ แก้ไข

จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน


จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาส

นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดลำปาง สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 581 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean