ลบ แก้ไข

แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนายจ้างเร่งฝึกฝีมือแรงงาน รองรับ AEC

แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนาย
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถหัวหน้างานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้จัดสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการค้าเอกชนได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงาน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,033 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean