ลบ แก้ไข

พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568”


พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบั
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และสภาคนพิการไทยสู่อาเซียน ภายใต้หัวข้อ "ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ.๒๕๖๘” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุม
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 975 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean