ลบ แก้ไข

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16


ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
 
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองนูซาดัว บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านสนเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอโครงการรับการพิจารณาจากประเทศสมาชิก
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,024 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean