ลบ แก้ไข

อาเซียนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาในทะเลจีนใต้

ASEAN Concerns about the


                รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลอย่างจริงจังในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ ซึ่งได้เพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่จนเกิดเป็นคำสั่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลเสียความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นที่และการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีโดยไม่ต้องคุกคามหรือการใช้กำลัง

                นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามประกาศการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)ที่จะดำเนินการเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในกลุ่มประเทศอาเซียน จากรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ประชุมหารือและใช้แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับอาเซียนในการขยายความสัมพันธ์ไปยังประเทศอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,840 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ขอขอบคุณที่มา : Springnewstv2012...
  by Editor
 • กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน trang.psu.ac.th กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน...
  by Editor Bow
 • จากการแข่งขันทุกๆครั้งที่ผ่านการเตะตะกร้อของไทยเราชนะตลอดแบบว่าเก่งมาก แต่เมื่อเทียบกับชินลงของพม่าอาจจะเริ่มไม่แน่ใจ ในประเทศพม่าการเล่นตะกร้อที่เรียกว่า ชินลง อาจจะยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จัก...
  by Editor Bow
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จะจัดงาน Thailand industrial expo 2016 ภายใต้แนวคิด ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ SMEs...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean