ลบ แก้ไข

เปิดประตูสู่การค้าอาเซียน

เปิดประตูสู่การค้าอาเซีย
 

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การรวมตัวของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการซะที จะเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนี้ ที่มีประชากรถึงกว่า 600 ล้านคน
 
การรวมตัวของอาเซียน เป็นการเริ่มต้นของการเปิดเวทีการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ ที่ไม่เฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เท่านั้น แต่จะก้าวไปสู่ อาเซียน+3 ที่จะมี จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้าร่วม
 
จะก้าวไปสู่ อาเซียน+6 ที่จะรวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินโดนีเซีย ที่มองว่า จะเป็นการร่วมกันบนฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
การรวมอาเซียนเป็นหนึ่ง จะทำให้เกิดภาพของ เสรีภาพทางการค้า การลงทุน มีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนอย่างเสรีมากขึ้น การเปิดเสรีทางการเงิน การเคลื่อนย้ายภาคแรงงานอย่างเสรี

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,860 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน การส่งเสริมการให้บริการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขยาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEs Service Center) จังหวัดกาญจนบุรี...
  by dogTech
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน...
  by Editor Bow
 • เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้ประชุมร่วมกันที่เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์ โดยมีปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนมาร่วมกันพิจารณาแนวนโยบายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียน...
  by Editor Bow
 • จีนจะมีบทบาทมากที่สุดชาติหนึ่ง ในประเทศอาเซียน เพราะไม่มีชาติไหนเข้ามาอาศัยในประเทศอาเซียนได้มากเท่าจีน ทำให้จีน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจมาก และคนจีนกำลลังสนใจจะเข้ามาลงทุนในด้านการเกษตร อาหาร เรียบเรียงโดย KERO...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean