ลบ แก้ไข

5 ชาติสมาชิก ACMECS เห็นพ้องผลักดันวีซ่าเดียว ลุ้นนักท่องเที่ยวเยือน 50 ล้านคนปีหน้าบรรยากาศพิธีเปิดงาน International Travel Expo Ho Chi Minh City 2014 (ITE-HCMC) ภายใต้แนวคิด "5 ประเทศ ปลายทางเดียว" ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไซ่ง่อน เมื่อวันที่ 10 ก.ย. โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเวียดนาม ผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชา ลาว พม่า และไทย เข้าร่วมด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม ACMECS ยังได้ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ต่างเห็นพ้องกันจะผลักดันให้รัฐบาลของแต่ละประเทศดำเนินนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว.-- Photo/Facebook/ITE-HCMC2014.

      เตื่อยแจ๋ - เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวจาก 5 ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เห็นพ้องกันที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศ ส่งเสริมอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้นโยบายการตรวจลงตราเดียว หรือ ACMECS Single Visa

       
       นายหว่าง ต๋วน แอ็ง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเวียดนาม พร้อมทั้งผู้แทนจากลาว กัมพูชา ไทย และพม่า ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางในนครโฮจิมินห์ ที่มีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยว และการใช้การตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
       
       หนึ่งปีหลังออกคำแถลงร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการปี 2556 สมาชิกกลุ่ม ACMECS ยอมรับว่า นโยบายการตรวจลงตราเดียวยังไม่บรรลุผล แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความคืบหน้าในบางประเทศ เช่น ไทย และกัมพูชา ที่เริ่มโครงการนำร่องใช้นโยบายการตรวจลงตราเดียว ซึ่งมีผลให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่สามขอรับการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าจากไทยไปกัมพูชา และจากกัมพูชามาไทยได้โดยออกวีซ่าครั้งเดียว
       
       เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม ACMECS บรรลุข้อตกลงว่าจะเรียกร้องให้รัฐบาลของแต่ละประเทศดำเนินนโยบายที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป พร้อมทั้งยังได้หารือถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันในรูปแบบแพกเกจระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก และกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ ACMECS บรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือน 50 ล้านคน ในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
       
       ในการประชุมปีก่อน รัฐมนตรีได้หารือในข้อตกลงที่จะตั้งเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมระหว่างประเทศในกลุ่มเส้นใหม่ จาก พุกาม-เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-เสียมราฐ-ด่าหนัง-เหว
       
       การประชุมระดับรัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน International Travel Expo 2014 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไซ่ง่อน นครโฮจิมินห์ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 คน.

ขอบคุณที่มา : นสพ.ผู้จัดการ

 

 

dogTech
ชม 1,997 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean