ลบ แก้ไข

อาเซียนและการเชื่อมต่อด้วยถนนและทางรถไฟ

Asean to be connected by

            ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้มีการวางแผนงานร่วมกันในการสร้างถนนทางและรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางการขนส่งที่สำคัญในแต่ละประเทศ เพื่อที่จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อระบบการขนส่งโลจิสติกส์ ถนนและทางรถไฟจากเอเชียของประเทศจีนและอินเดียจะค่อยๆถูกเชื่อมต่อมายังภูมิภาคอาเซียน ผ่านประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยความสำเร็จของแผนงานครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายในภูมิภาค

            ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีแผนการที่จะเชื่อมโยงถนนและทางรถไฟจากเมืองยูนนานของประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม โดยจะครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,807 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ที่ กรุงปักกิ่ง...
  by dogTech
 • ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) inter.edu ประชาคมอาเซียนที่จะถือกำเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคงอยากทราบ แต่ในชั้นนี้ขอจำกัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน ประการแรก ไทยจะ...
  by Editor Bow
 • คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มีการมติอนุมัติ ให้เกิดการก่อตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติหรือ MRA...
  by dogTech
 • พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงท้ังในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะต่างๆ อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับรัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean