ลบ แก้ไข

เตรียมเพิ่มจำนวนวิศวกรไทยเพื่อเตรียมการสำหรับ AEC

เตรียมเพิ่มจำนวนวิศวกรไท            ประเทศไทยกำลังเร่งการผลิตวิศวกรที่มีระดับสามัญวิศวกรจากสภาวิศวกร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระภายในประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2015 โดย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพหรือ MRA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระ

            สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยแบ่งวิศวกรออกเป็น4 กลุ่ม คือ ผู้ช่วยวิศวกร, รองวิศวกร, วิศวกรระดับสามัญและวิศวกรอาวุโส โดยในบรรดา 4 กลุ่ม จำนวนรองวิศวกรมีปริมาณมากที่สุดส่วนวิศวกรระดับสามัญนั้นมีเพียง 25,000 คน ซึ่งวิศวกรระดับสามัญและวิศวกรอาวุโสมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระภายในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยวิศวกรระดับสามัญครอบคลุม 7 สาขาคือ วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,810 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านหลายพันคนชุมนุมประท้วงผลเลือกตั้งกัมพูชา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ว่า กลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านหลายพันคนได้ชุมนุมกันเพื่อประท้วงผลการเลือกตั้ง...
  by Editor Bow
 • ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก...
  by dogTech
 • กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เพื่อหารือด้านทิศทางในอนาคตของASEMและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะตัวของแทนกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการประชุมครั้งสำคัญ โดยในที่ประชุมมีการเสนอ...
  by dogTech
 • ด้วยความตระหนักถึงภัยคุกคามจากอาชญากรรมในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของอาเซียนในการแก้ไขภัยคุกคามที่เกิดขึ้น...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean