ลบ แก้ไข

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาลงนามในบันทึกความเข้าใจการทำการเกษตร

ประเทศไทยและประเทศกัมพูช            ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMEC

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ข้อตกลงนี้เป็นโครงการที่สำคัญภายใต้กรอบ ACMECS โดยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในภาคการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งในข้อตกลงจะครอบคลุมไปถึงการช่วยสร้างอัตราการจ้างงานและพัฒนารายได้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,262 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กรมแรงงานฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างแดน มีแนวโน้มที่จะทำงานในการใช้ทักษะและได้รับค่าจ้างสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพคนปรุงอาหารหรือเชฟ อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
  by dogTech
 • จากผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมการจัดทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน(ASEAN Niche Market Mapping) ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กล่าวถึง...
  by Editor
 • เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมากเป็นอันดับสองรองจากจาการ์ต้า มีประชากรในปี 2556 เท่ากับ 45 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในอินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ "บันดุง...
  by Editor
 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร ประเด็นแรก คือ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean