ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมสนับสนุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก

ประเทศไทยเตรียมสนับสนุนส            คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 1.55 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและสถาบันการวิจัยในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            บทบาทของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก คือการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและอาเซียน ซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสถาบันฯจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการเจริญเติบโตในภูมิภาค ด้วยการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการอาเซียน

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,504 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รายได้ประชากรของ สิงคโปร์ และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสอง นิยมบริโภคสินค้าที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก หาของกินที่ ซาปา เวียตนาม...
  by Editor Bow
 • นายมิน อู ประธานหอการค้าจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งหอการค้าจังหวัดท่าขี้เหล็ก ครบรอบ 22 ปี โดยมีนักธุรกิจชาวพม่า ที่ดำเนินธุรกิจแขนงต่างๆ...
  by Editor Bow
 • อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean