ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ AEC

ประเทศไทยพัฒนาทรัพยากรมน

 

            ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะกลายเป็นทุนมนุษย์ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้ทันกับเศรษฐกิจโลก

            AEC เป็นเสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2015 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นไปที่ การเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานและการบริการ ร่วมไปถึงการลงทุนและแรงงานที่มีฝีมืออย่างอิสระ

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,648 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean