ลบ แก้ไข

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู
 

            โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการอนุมัติโครงการด้านสุขภาพให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์และการแพทย์แผนไทยของอาเซียน

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการ 16.8 ล้านบาท เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน โดยโครงการจะได้รับการพัฒนาต่อไปจนถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน

            โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์และการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรตั้งอยู่บนที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะองค์รวม รวมไปถึงการบริการสปาไทย, การแพทย์แผนไทย, การผลิตสมุนไพรและการทำเกษตรอินทรีย์

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,620 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ไทยเฮ! สิงคโปร์ไฟเขียวนำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยแล้ว หลังห้ามนำเข้าตั้งแต่ไทยเกิดโรคไข้หวัดนกระบาด 9 ปีที่แล้ว พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกนำเข้าไก่ปรุงสุก พร้อมร่วมมือลงทุนเรือสำราญ จับตลาดอาเซียน ใช้...
  by Editor Bow
 • อาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรี ASEAN+6 หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Regional...
  by Editor
 • การเมืองภาคประชาชนกำลังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจในอาเซียน เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกเจ็ดร้อยกว่าวัน ทั้งในไทย กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า คลื่นประชาชนได้แสดงถึงพลังของมวลชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม...
  by Editor Bow
 • แผนที่ทำขึ้นจากแผนที่ขององค์การ TERRA แสดงที่ตั้งเขื่อนหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 โครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้า ที่จะสร้างกั้นลำน้ำโขงทั้งสาย ตั้งแต่เขื่อนปากแบง ที่อยู่เหนือสุดในแขวงอุดมไซ ลงไปจนถึงเขื่อนบ้านลาดเสือ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean