TOP OF THE WEEK Rss Feed
ผอ.วิจัยทีดีอาร์ไอระบุความท้าทายของแรงงานไทยในยุคสังคมดิจิตอล ต้องเพิ่มทักษะให้มาก เพิ่มเติมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้พร้อมเป็นแรงงานของภูมิภาคอาเซียน...
by Editor
กลุ่มเยาวชนอาเซียนบวกสามด้านสิ่งแวดล้อมฟอรั่ม (AYEF)ได้จัดโครงการให้การนำเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมนำคณะไปประชุมคณะมนตรี ภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย - สหรัฐ หรือ TIFA ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายนนี้...
by dogTech
Page 190 of 190 First Prev 185 186 187 188 189 190
 
New Stories

Recommend Stories


คำฮิต


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean