About AEC Rss Feed
New Stories

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อยก็คือ 3เสาหลักของอาเซียน 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
นอกจาก10 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีประเทศสมาชิกที่กระชับความร่วมมือภายนอกอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศคู่เจรจา อีก 9 ปะรเทศ 1กลุ่มประเทศ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
by Editor Bow
การบริหารของอาเซียนที่จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกที่สำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน 1.ประประชุมสุดยอดอาเซียน 2.การะประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 3.การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน...
by Editor Bow
สัญลักษณ์อาเซียน ที่เป็นรูปข้าวสีเหลือง 10 ต้นและสีต่างๆใน ธงอาเซียน มีความหมายว่าอย่างไร ?? เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
by Editor Bow
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน...
by Editor Bow
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจร่วมกันของประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
ประเทศสมาชอกอาเซียน 10 ประเทศ 1.ไทย 2.บรูไน 3.ฟิลิปปินส์ 4.สิงคโปร์ 5.พม่า 6.ลาว 7.กัมพูชา 8.มาเลเซียน 9.เวียดนาม 10.อินโดนีเซีย เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญที่คนไทยและประเทศร่วมอาเซียนอีก 9 ประเทศ กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 58 ทุกภาคธุรกิจ กำลังจับจ้องจุดเปลี่ยนผ่านนี้ จะกลายเป็น โอกาส หรือเป็น วิกฤติ...
by Editor Bow
#รวมตลาดหุ้น เป็นตลาดหุ้นอาเซียน ทำให้การซื้อขายหุ้น ง่ายเหมือนซื้อหุ้นในประเทศในปัจจุบัน #ด้านการเงิน ATM ใบเดียว เดินทาง กดเงินต่างธนาคาร ในอาเซียน เหมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน #อเมริกาแปลงสัญชาติธุรกิจเป็นสิงคโปร์...
by dogTech
stks.or.th ระบบขนส่งมวลชนในเมืองขนาดใหญ่อย่าง กรุงเทพฯ-กรุงจากาต้า-กรุงกัวลาลัมเปอร์-กรุงมะนิลาและ สิงคโปร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยใช้ ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคทั้งระบบ...
by Editor Bow
ชื่อประเทศอินโดนีเซีย สามารถแยกความหายตามศัพท์ได้ คำว่า Indos มาจากภาษากรีก แปลว่า อินเดียตะวันออก กับคำว่า nesos แปลว่าหมูเกาะ แต่ชาว ประเทศอินโดนีเซีย มักจะเรียกว่า ตะนะห์ แอร์ กีตะ แปลว่า...
by Editor Bow
ประเทศกัมพูชากำลังเดินหน้าก่อสร้างทางรถไฟใหม่และซ่อมแซมรางเก่าที่มีอยู่เพื่อเดินรถไฟถายในประเทศอีกครั้ง หลังจากหยุดเดินรถไปนานหลายปี เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน : กัมพูชา ตอน 3...
by Editor Bow
ประเทศกัมพูชาได้พัฒนาจนแปลกตาไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองหลวง กรุงพนมเปญ มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน "กัมพูชา" ตอน 2...
by Editor Bow
ไทยและกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนการเดินรถข้ามพรมแดนระหว่างกัน โดยเริ่มจากรถบรรทุกให้เดินทางไปถึงเมืองหลวงของกันและกันได้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน: กัมพูชา...
by Editor Bow
เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำของสมาชิกเพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ค่าแรงสูงที่สุด และประเทศพม่าค่าแรงต่ำสุด เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
พม่าได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาได้อย่างลึก ยากที่จะแยกจิตใจออกจากพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาหลักของพม่า เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
การรถไฟแห่งประเทศไทย 113ปี เทียบกับ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ ทั้งเอเชียเราอยู่ตรงไหนของการแข่งขัน ไทยเป็นประเทศที่ สองที่รถไฟ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก2009 10 21 ch3...
by Editor Bow
ประเทศเวียดนาม ประเทศที่มีประชากรเกือบ 90ล้านคน เวียดนามกำลังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทั่วมุมโลก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากทิศทางเศรษฐกิจไทยในเวียดนาม...
by Editor Bow
ประเทศเวียดนาม มาแรงอุตสหกรรมใหม่ในอาเซียน ที่มีนักลงทุนต่างชาติหมายปองอยู่มากมาย เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก เวียดนาม ดาวรุ่งอุตสาหกรรมใหม่...
by Editor Bow
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเล็กๆแต่มั่งคงร่ำรวย และเป็นประเทศเดียวที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากสิงคโปร์... ประเทศที่พัฒนาแล้ว...
by Editor Bow
ทางการมาเลเซียทุ่มทุนไปหลายล้านสหรัฐ เพื่อพัฒนาเขตอีสกันดาร์ ให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่ ที่มากกว่าประเทศสิงคโปร์ถึง 3 เท่า พื้นที่เเห่งนี้จะเป้นศูนย์ทางด้านเศรษฐกิจ...
by Editor Bow
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จะทำต่อหรือเลิก ในอนาคตเมื่อเข้าสู่อาเซียน แต่ก็มีคู่แข่งอยู่มาก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากปาล์มน้ำมันไทยในตลาดอาเซี่ยน...
by Editor Bow
ประเทศไทย เริ่มเปิดการค้าเสรีมากขึ้น ภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจโลก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทย...
by Editor Bow
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด!...
by Editor Bow
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและจะเห็นได้ชัดคือเรื่องของ ภาษา ภาษาอังกฤษจะเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากAEC เวียดนาม...
by Editor Bow
AEC ของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้เป็นผู้นำในเรื่องเทคโนโลยี และ สุขภาพ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากรู้จัก AEC กับ สิงคโปร์ ให้มากขึัน...
by Editor Bow
เศรษฐกิจของสิงคโปร์ จุดขายศูนย์กลางเดินเรือของเอเชีย ท่าเทียบเรือย่อยรวม 116 ท่า เครน หรือปั้นจั่นยกตู้คอนเทนเนอรืรวม 260 ชุด ท่าเรือสิงคโปร์ อยู่ในเส้นทางสายไหมของโลก ส่งตู้คอนเทนเนอร์วันละ 160 ตู้ต่อวัน เชื่อมท่าเรือ...
by Editor Bow
ความเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ ประเทศกัมพูชา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมาย เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากสินค้าไทยในกัมพูชา...
by Editor Bow
ประเทศอินโดนีดซีย เปรียบเสมือนแม่เหล็กเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เศรษฐกิจอินโดนีเซียเป็นที่ 1 ของอาเซียน...
by Editor Bow
จริงหรือไม่อีกไม่เกิน 6 ปี เศรษฐกิจของเวียดนามกำลังจะแซงไทย เวียดนามยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกมากเมื่อเทียบกับไทย เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงเศรษฐกิจไทย?...
by Editor Bow
เพลงอาเซียนภาษาไทย(The Asean Way) เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากวิถีอาเซียน - เนื้อร้องภาษาไทย (The Asean Way)...
by Editor Bow
ในวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่มีระบบทางด้านการคุ้มครองแรงงาน ระบบประกันสังคม ก็อาจจะทำให้เกิดผล กระทบได้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากแรงงานไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน...
by Editor Bow
การเสวนาทางวิชาการ ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน...
by Editor Bow
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนถือเป็น ที่ความสลับซับซ้อนมากที่สุดในโลก จะส่งผมดีหรือผลเสียงอย่างไรบ้าง? เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเศรษฐกิจในอาเซียน...
by Editor Bow
ตลาดหลักทรัพย์ลาว เปิดให้มีการค้าขาย แหล่งลงทุนแห่งใหม่ของอาเซียน เชื่อว่าประเทศลาว หลังจากเปิดอาเซียน มีผลทำให้ประเทศลาวมีธุรกิจที่มากขึ้น เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากมองโลกแบบวิกรม ตอน...
by Editor Bow
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หากในอนาคตกรุงเทพจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การเงิน การผลิตในภูมิภาค เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก มองโลกแบบวิกรม ตอน กรุงเทพจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การเงิน...
by Editor Bow
ธุรกิจที่น่าจับตามองอีกอย่างคือ ธุรกิจการแพทย์ ไทยจะก้าวไปสู่ศูนย์การแพทย์ในภูมิภาคนี้หรือไม่ ?? ไทยมีโรงบาลเอกชน ถึง 400 แห่ง !! เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากมองโลกแบบวิกรม ตอน...
by Editor Bow
ทุกวันนี้อุตสหกรรมการผลิตของเราต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติดเป็นจำนวนมาก ประชากรไทยทั้งหมด 64 ล้านคน ต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทย 20 ล้านคน ปละประเทศไทยอาจจะขาดแรงงาน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
ปัจจุบันคงได้ยินกันมาบ้างแล้ว aec หรือประชาคมอาเซียน ซึ่งกำลังจะมาในอีกไม่ช้านี้ เยทำให้หลายๆคนมองว่าถ้าเริ่มอาเซียน เศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้น เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
by Editor Bow
Page 36 of 40 First Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean